rekisteriseloste


Rekisterinpitäjä
HiiluDesign
Aleksis Kiven katu 50 A 2
00510 Helsinki
Y-tunnus: 2399561-0
Puhelin: 040 820 2889
Sähköposti: hiilumeili@gmail.com; kata@hiiludesign.fi

Yhteyshenkilö
Kata Heiskanen
+358408202889
kata@hiiludesign.fi

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään asiakkaiden tilausten käsittelyyn ja tilaustietojen arkistointiin. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseksi. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Asiakkaille ei lähetetä mainospostia ilman erillistä suostumusta.

Rekisterin sisältämät tiedot
Henkilörekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Tilaushistoria
Rekisterin tiedot kerätään asiakkailta itseltään.

Tietoturva
Rekisteri on suojattu teknisin keinoin, kuten palomuuri ja salasanat. Rekisterin tietoihin pääsevät vain ne, joilla siihen on työnsä puolesta oikeus ja tarvittavat salasanat.

Tietojen luovutus ja salassapito
Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietolain 26 §:n mukaisesti asiakkaalla on oikeus saada nähdä henkilökohtaiset rekisteritietonsa kirjallista pyyntöä vastaan. Pyyntö tulee osoittaa yllä mainitulle rekisterinpidosta vastaavalle henkilölle.

Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä. Oikaisupyyntö osoitetaan yllä mainitulle rekisterinpidosta vastaavalle henkilölle.